Ewy

Prenatal eksponering av gulrot-smak

På vei forbi Nidelva kom jeg til å lure på hvorvidt fostervann har smak og hvordan dette eventuelt påvirker våre smakspreferanser senere. Det er tross alt et stimuli vi utsettes for ganske lenge mens mye av den nevrologiske utviklingen foregår. Heldigvis er det gjort studier på noe, og det er ganske spennende. Et naturlig spørsmål er selvsagt om fostervann kan fungere som en hemmelig ingrediens som spiller på føtalt erhvervede preferanser.

Det første treffet man får er en studie av Mennella et al. kalt Prenatal and Postnatal Flavor Learning by Human Infants1, og den har over 1000 siteringer. Her sammenlignet de tre eksperimentelle, randomiserte grupper: kontroller mot mødre som enten fikk gulrot-jus under eller etter svangerskapet. Tanken var å se om også gulrot-smak i brystmelken ville påvirke spedbarnets preferanser. Fire uker etter at mor hadde begynt å gi spedbarnet grøt, men før det hadde fått noen form for smaksatt grøt eller jus, så filmet man barnets respons på gulrot-ekstrakt. Resultatet ser vi her:

Mødre inntok enten gulrot-ekstrakt under graviditeten og vann etterpå (CW), motsatt (WC), eller vann begge tidspunkt (WW). Spedbarnet ble etterhvert eksponert for gulrot-smaksatt grøt. Sammenlignet med kontroller, hadde de barna som tidligere hadde blitt utsatt for gulrot større glede av gulrot-smaken. Fra Mennella et al.1

Det ser altså ut som om barna som hadde smakt gulrot in utero hadde størst glede av gulrot-grøten og åt mer av den, selv om bare effekten på mors vurdering av barnets opplevelse var signifikant forskjellig fra de som hadde fått det i morsmelk. Gruppene var imidlertid ganske små (14 til 17 i hver gruppe), så det er mulig forskjellene ville blitt signifikante med flere deltakere. Det var ikke forskjell mellom gruppene i mors preferanse for gulrøtter eller gulrot-inntak.

De er imidlertid ikke sikre på om gulrot-smaken formidles via fostervannet. Tidligere har de vist at om mor spiste hvitløk, så kunne man lukte dette i fostervannet, så de mener det er sannsynlig at det er slik det skjer.

Man kan jo bare fantasere om hva det betyr. Et spørsmål som stilles av Alessandra Piontelli er hva dette kan ha å si for alkohol-eksponering under svangerskapet og barnets senere forhold til alkohol, selv om det nok er et mer komplekst spørsmål enn smak. Vi kan lure på om hvorvidt mor drikker pepsi vs cola under svangerskapet har noen effekt på hva barnet liker etterpå. Det er vel også et ganske tydelig tegn på hva man kan gjøre for å få barn til å spise mer frukt og grønt.


  1. Mennella, J.A., Jagnow, C.P., Beauchamp, G.K., 2001. Prenatal and Postnatal Flavor Learning by Human Infants. Pediatrics 107, e88–e88. https://doi.org/10.1542/peds.107.6.e88