Ewy

Preeklampsi i uke 50?

Hvorvidt alle gravide vil utvikle preeklampsi dersom de går lenge nok, er et interessant spørsmål. Det skal heller ikke besvares her. Men om man tenker seg at det er sånn, kan man da gjøre en beregning for når man eventuelt forventer at det vil skje? Her er ihvertfall et forsøk av Wright et al. (2015)1.

Basert på et stort datasett (>120 000 gravide) bygde Wright et al. (2015)1 en overlevelsesmodell for preeklampsi (PE) med spontan fødsel som competing risk. Altså antar man at kvinnen vil utvikle PE til slutt, men ikke dersom man rammes av fødsel først. I dette datasettet var det omkring 2% som utviklet PE. Man puttet også inn ulike risikofaktorer (maternell alder, vekt, etnisitet, høyde, tid siden forrige graviditet, tidligere PE, befruktningsmåte (eks. IVF), kronisk hypertensjon, diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus og antifosfolipid-syndrom) for PE og så hvordan det påvirket "overlevelsen". Det ble brukt en gaussisk modell. De fant flere ting, men jeg synes dette er det stiligste:

Sannsynligheten for å få PE er indikert med prikket linje. I høyrisiko gruppen estimerer man at 30% utvikler PE innen termin, mot 1% i lav-risiko-gruppen. Men dersom svangerskapet i lav-risikogruppen hadde fortsatt til uke 56, så ville hele 50% ha utviklet PE. Fra Wright et al. (2015)1.


  1. Wright, D., Syngelaki, A., Akolekar, R., Poon, L.C., Nicolaides, K.H., 2015. Competing risks model in screening for preeclampsia by maternal characteristics and medical history. American Journal of Obstetrics and Gynecology 213, 62.e1-62.e10. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.02.018