Ewy

Super‐obesity and risk for early and late pre‐eclampsia

Fedme er assosiert med økt risiko for preeklampsi (PE). Men kan vi si noe mer detaljert om denne sammenhengen? Er det forskjell på ulike typer fedme og på effekten på EOP (Early Onset PE) og LOP (Late Onset PE)?

Det er sikkert mange studier som beskriver dette. En av dem er en studie av Mbah et al.1 (2010). De ser på over 800 000 fødsler i Missouri. De så kun på overvektige vs. normalvektige, men fant det samme som vi har beskrevet før. BMI-klassene er som følger

  • Class I obesity: BMI = 30–34.9 kg/m2)
  • Class II obesity: BMI = 35–39.9 kg/m2)
  • Class III obesity: BMI = 40–49.9 kg/m2)
  • Super‐obesity: BMI ≥ 50 kg/m2)

Incidence of pre‐eclampsia by obesity subtype. Fra Mbah et al.1 (2010).

Vi ser at effekten av BMI er størst for LOP. Men også forekomsten av EOP er noe økt ved fedme sammenlignet med normalvektige. Den er imidlertid lik for de ulike fedme-klassene.

Det som er hakket med interessant, er forholdet mellom gestasjonell vektøkning og PE. Dessverre er det ikke brutt ned på LOP og EOP. Omtrent 90% av de normalvektige kvinnene hadde en moderat vektøkning, mot 60% blant de med fedme hvor relativet mange hadde en liten vektøkning (35%).

Vektøkning (kg/uke) Normalvektige Fedme (alle) Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Super-fedme
Lav (<0.22) 0.53 1.28 1.83 2.66 3.16 3.90
Moderat (0.22-0.68) Referanse 3.12 3.02 3.84 4.78 6.50
Høy (>0.68) 3.02 5.39 5.26 6.42 8.19 13.4

  1. Mbah, A.K., Kornosky, J.L., Kristensen, S., August, E.M., Alio, A.P., Marty, P.J., Belogolovkin, V., Bruder, K., Salihu, H.M., 2010. Super-obesity and risk for early and late pre-eclampsia. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 117, 997–1004. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2010.02593.x