Ewy

Tufte-utformet kompendium med Latex

Her beskriver jeg oppsettet i det jeg ser for meg å bli årets studie-notater. Det er basert på tufte-book-klassen slik at jeg kan ha kommentarer i margen. Hvert kapittel starter dessuten med en liten oppsummering som blir samlet og gjentatt helt til slutt i boken. Hele koden gis helt til slutt, et eksempel uten særlig innhold finnes her.