Ewy

Preeklampsi

Contents

Preeklampsi i uke 50?

Hvorvidt alle gravide vil utvikle preeklampsi dersom de går lenge nok, er et interessant spørsmål. Det skal heller ikke besvares her. Men om man tenker seg at det er sånn, kan man da gjøre en beregning for når man eventuelt forventer at det vil skje? Her er ihvertfall et forsøk av Wright et al. (2015)1.

Basert på et stort datasett (>120 000 gravide) bygde Wright et al. (2015)1 en overlevelsesmodell for preeklampsi (PE) med spontan fødsel som competing risk. Altså antar man at kvinnen vil utvikle PE til slutt, men ikke dersom man rammes av fødsel først. I dette datasettet var det omkring 2% som utviklet PE. Man puttet også inn ulike risikofaktorer (maternell alder, vekt, etnisitet, høyde, tid siden forrige graviditet, tidligere PE, befruktningsmåte (eks. IVF), kronisk hypertensjon, diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus og antifosfolipid-syndrom) for PE og så hvordan det påvirket "overlevelsen". Det ble brukt en gaussisk modell. De fant flere ting, men jeg synes dette er det stiligste:

Sannsynligheten for å få PE er indikert med prikket linje. I høyrisiko gruppen estimerer man at 30% utvikler PE innen termin, mot 1% i lav-risiko-gruppen. Men dersom svangerskapet i lav-risikogruppen hadde fortsatt til uke 56, så ville hele 50% ha utviklet PE. Fra Wright et al. (2015)1.


 1. Wright, D., Syngelaki, A., Akolekar, R., Poon, L.C., Nicolaides, K.H., 2015. Competing risks model in screening for preeclampsia by maternal characteristics and medical history. American Journal of Obstetrics and Gynecology 213, 62.e1-62.e10. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.02.018 

Increased BMI has a linear association with late-onset preeclampsia: A population-based study

Det var først utover 1990-tallet at vi innså at maternell overvekt er en risikofaktor for preeklampsi (PE). I denne artikkelen ser Robillard et al.1 (2019) på effekten av BMI på forekomsten av Early Onset PE (EOP) og Late Onset PE (LOP). Kort sagt finner de at BMI stort sett øker risikoen for LOP, men ikke har så mye å si for EOP.

Robillard et al.1 (2019) hentet inn data fra alle fødsler ved sykehuset ved University South Reunion Island i perioden 2001 til 2018 (totalt 96 861 fødsler). Omkring 2% haddee PE. I tillegg hentet de data fra en annen studie for å sammenligne2.

Slik oppsummerer de selv funnene sine

 1. chronic hypertension is the strongest risk factors for preeclampsia, but mainly linked with EOP,
 2. nulliparity at booking is linked rather with LOP than with EOP, although OR in the multivariate analysis are similar, Jeg synes dette er litt overraskende siden jeg ville tenkt at nulliparitet ville vært mest knyttet til immunologi og placentering.
 3. previous preeclampsia is strongly linked with EOP,
 4. pre-existing medical conditions such as thyroid disease are linked with both EOP and LOP,
 5. advanced maternal age is both linked with the occurrence of EOP and LOP, but in a paralleled and coupled rise,
 6. pre-pregnancy maternal BMI is also linked with the EOP and LOP, but the paralleling and coupling is with LOP and no clear correlation with EOP, and finally,
 7. gestational diabetes is not an independent risk factor for preeclampsia when controlling for maternal ages and maternal pre-pregnancy BMI (ppBMI).

Prevalence (%) of EOP and LOP per categories of BMI, South Reunion 2001–2018. 1,736 preeclampsia. 1,587 preeclampsia with BMI, 491 EOP (30.9%) and 1,096 LOP. Fra Robillard et al.1 (2019) Det er overraskende at man har så mange gravide med baseline-BMI under 15, som er svært sykelig.

Som de selv påpeker, er jo kanskje grensen mellom EOP og LOP ganske vilkårlig, og man skiller heller ikke på PE med og uten redusert fostervekst. Men det er interessant at BMI har så ulik effekt på LOP og EOP. Siden BMI er en inflammatorisk prosess, kunne man godt tenkt seg at det var motsatt. Det er ikke noe som påpekes i artikkelen, men legger man godviljen til når man ser på figuren over, er det jo en omvendt U med topp-punktet rundt 30-34. I den andre figuren de oppgir, basert på SCOPE-data, så er det også en omvendt U, men med toppen rundt 25-29 og igjen økning på siste punkt (>40). Det man kunne sett for seg var at den pro-inflammatoriske effekten overvekt og fedme har faktisk er gunstig for placentering ettersom dette er en pro-inflammatorisk prosess. Det virker litt kontroversielt, men kan man se for seg at høy BMI faktisk beskytter litt mot EOP? Sannsynligvis ikke. Se egen artikkel om Super‐obesity and risk for early and late pre‐eclampsia.


 1. Robillard, P.-Y., Dekker, G., Scioscia, M., Bonsante, F., Iacobelli, S., Boukerrou, M., Hulsey, T.C., 2019. Increased BMI has a linear association with late-onset preeclampsia: A population-based study. PLoS One 14. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223888 

 2. Anderson, N.H., McCowan, L.M.E., Fyfe, E.M., Chan, E.H.Y., Taylor, R.S., Stewart, A.W., Dekker, G.A., North, R.A., 2012. The impact of maternal body mass index on the phenotype of pre-eclampsia: a prospective cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 119, 589–595. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2012.03278.x 

Super‐obesity and risk for early and late pre‐eclampsia

Fedme er assosiert med økt risiko for preeklampsi (PE). Men kan vi si noe mer detaljert om denne sammenhengen? Er det forskjell på ulike typer fedme og på effekten på EOP (Early Onset PE) og LOP (Late Onset PE)?

Det er sikkert mange studier som beskriver dette. En av dem er en studie av Mbah et al.1 (2010). De ser på over 800 000 fødsler i Missouri. De så kun på overvektige vs. normalvektige, men fant det samme som vi har beskrevet før. BMI-klassene er som følger

 • Class I obesity: BMI = 30–34.9 kg/m2)
 • Class II obesity: BMI = 35–39.9 kg/m2)
 • Class III obesity: BMI = 40–49.9 kg/m2)
 • Super‐obesity: BMI ≥ 50 kg/m2)

Incidence of pre‐eclampsia by obesity subtype. Fra Mbah et al.1 (2010).

Vi ser at effekten av BMI er størst for LOP. Men også forekomsten av EOP er noe økt ved fedme sammenlignet med normalvektige. Den er imidlertid lik for de ulike fedme-klassene.

Det som er hakket med interessant, er forholdet mellom gestasjonell vektøkning og PE. Dessverre er det ikke brutt ned på LOP og EOP. Omtrent 90% av de normalvektige kvinnene hadde en moderat vektøkning, mot 60% blant de med fedme hvor relativet mange hadde en liten vektøkning (35%).

Vektøkning (kg/uke) Normalvektige Fedme (alle) Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Super-fedme
Lav (<0.22) 0.53 1.28 1.83 2.66 3.16 3.90
Moderat (0.22-0.68) Referanse 3.12 3.02 3.84 4.78 6.50
Høy (>0.68) 3.02 5.39 5.26 6.42 8.19 13.4

 1. Mbah, A.K., Kornosky, J.L., Kristensen, S., August, E.M., Alio, A.P., Marty, P.J., Belogolovkin, V., Bruder, K., Salihu, H.M., 2010. Super-obesity and risk for early and late pre-eclampsia. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 117, 997–1004. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2010.02593.x