Ewy

Sentiment-analyse av norske medier

Sentiment-analyse baserer seg på å vurdere om en tekst inneholder positive eller negative ord. Typisk bruker man et leksikon hvor ord er gitt en skår, for eksempel +1 eller -1.